NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ PLANOWANIA

Platforma Bnovation wyzwala zaangażowanie pracowników w zmiany i rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie łańcucha wartości, skutecznie wspiera delegowanie zadań związanych z realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz pozytywnie pobudza komunikację międzyludzką wokół procesów biznesowych.

Article title image

POZNAJ KORZYŚCI

Funkcjonalności platformy oraz jej główne zalety pozwolą na wyeliminowanie podstawowej wady takiej metodologii budżetowania – jej pracochłonności. Poprzez analizę wartości odchyleń okresów bieżących i analizy trendu wartości użytkownicy w prosty sposób będą mieli możliwość dostosowania wartości prognozy budżetu do zmieniających się warunków otoczenia oraz nowych inicjatyw wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

WORKFLOW

Zastosowanie systemu Workflow w procesie budżetowania umożliwi powiązanie ze sobą wielu różnych budżetów zgodnie z metodą łańcucha wartości organizacji. Sens budżetowania całej organizacji poprzez część sprzedażową, dystrybucyjną, produkcyjną i kosztową ma jedynie wtedy, gdy budżety te są ze sobą powiązane a proces ich przygotowanie jest ściśle zamknięty w konkretne ramy czasowe.

 

CZĘŚĆ OPERACYJNA

  • część operacyjna i część strategiczna w jednym miejscu
  • część operacyjna - delegowanie odpowiedzialności
  • część operacyjna - budowanie etapów budżetowania na wykresach Gantta
  • część operacyjna i strategiczna - przejście z Ganta do zadań - proste i przejrzyste

 

CZĘŚĆ STRATEGICZNA

  • część strategiczna - Workflow
  • część strategiczna - jej siłą jest podbudowa w części operacyjnej
  • część strategiczna - mapowanie organizacji, OLW, OPO

OPINIE EKSPERTÓW

"Trudno sobie wyobrazić integrację planów operacyjnych ze strategią, systemami motywacyjnymi i raportowaniem przy jednoczesnym zastosowaniu celów względnych i porównywaniu się do branży, bez wsparcia informatycznego. Bnovation to platforma umożliwiająca planowanie i budżetowanie zgodnie z zasadami oraz założeniami "Modern Budgeting".

- Katarzyna Żuławska - Lider Regionu Lubelskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)/Analityk Finansowy Essentra Packaging Sp. z o.o 

PLATFORMA

Innowacyjne połączenie systemu Workflow z klasycznymi metodami budżetowania da możliwość nie tylko weryfikacji aktualnego stanu budżetowania, sterowanie ścieżką akceptacji, ale co najważniejsze pozwoli na eliminację zacięć w przypadku nieobecności użytkowników dzięki mechanizmowi delegowania zadań.

 

Article box

SUKCES ŚCIEŻKI PLANOWANIA BUDŻETU

Bardzo ważnym elementem przepływu pracy jest ścieżka akceptacji budżetu, zgodnie, z którą następuje podział ról związanych z procesem budżetowania na użytkowników.

Article box

BUDŻET AKTUALNY W TRAKCIE ROKU

Pod koniec każdego okresu budżetowego (miesiąca, kwartału) budżety na następne okresy (11 kolejnych miesięcy lub trzy kolejne kwartały) zostają poddawane analizie i aktualizacji.

Article box

ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Łatwość mapowania łańcucha jakiej nie było. Historia, stan obecny i przyszłość organizacji mogą być zobrazowane w formie mapy łańcucha wartości dostępnej w układzie scenariuszowym.

Kontakt

Article contact box

Solet Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
tel.: (+48) 81 458 11 58
fax: (+48) 81 444 39 53

Innowacyjna Gospodarka - BNOVATION
Solet - BNOVATION
unia Europejska - BNOVATION
Nazwa projektu: „Platforma B2B z usługą SaaS automatyzująca prowadzenie procesu budżetowania pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi"; Nazwa beneficjenta: Solet Sp. z o.o.; Wartość projektu: 998 000,00 PLN; Kwota dofinansowania: 707 100,00 PLN; Okres realizacji: 01.01.2014 do 31.08.2015